DREVO

Palivové drevoAkým drevom kúriť?

Rôzne dreviny disponujú rozdielnou výhrevnosťou všeobecne dávame prednosť tvrdému drevu ako je dub, buk, jaseň, gaštan, ovocné dreviny. Tieto tvrdé dreviny horia nádherným plameňom a produkujú množstvo žeravých uhlíkov, ktoré dlho vyžarujú teplo. Akvyberieme akékoľvek drevo, vždy platí, že musí byť dobre vysušené (suché drevo obsahuje maximálne 15% vody).

Vlhké drevo spôsobuje problémy!

Vlhké drevo sa spaľuje oveľa horšieznačná časť energie je spotrebovaná práve na odparenie vody obsiahnutej vo vlhkom dreve. Vlhké drevo produkuje veľa dymu s vysokým obsahom dechtu, málo plameňov a spôsobuje zanášanie ohniska, skla priezoru na krbu, kotla a komínu, kúrenie vlhkým drevom je menej ekologické.

Odporúčame sušiť drevo aspoň dva roky!

Keď chceme, aby guľatinové drevo dobre vyschlo, musíme ho naštiepať na polienka a tie uložiť na dobre vetranom mieste, ktoré však musí byť dobre chránené pred dažďom. Drevo sa suší zhruba dva roky, podľa hmotnosti polien odhadneme stupeň vyschnutia a platí jednoduchá rovnica, že čím je drevo suchšie, tým je ľahšie.

 

Druh dreva

Objemová hmotnosť sušiny

Objemová hmotnosť pri vlhkosti 25%

Výhrevnosť pri vlhkosti 25%

[kg/m3]

[kg/prm]

[MJ/kg]

[MJ/prm]

Smrek 430 415 13,1 5 440
Jedľa 430 415 14 5 800
Borovica 510 495 13,6 6 730
Topoľ 400 360 12,3 4 440
Jelša viagra tablet price in indian rupees 480 430 12,9 5 550
Vŕba 500 450 12,8 5 740
Breza 585 525 13,5 7 100
Jaseň 650 585 12,7 7 450
Buk 650 585 12,5 7 320
Dub 630 565 13,2 7 430
Hrab 680 610 12,1 7 400
Agát 700 630 12,7 8 030

LOGIN

NAJLACNEJŠIE MOŽNÉ KÚRENIE