AGROPELETY

Agropelety

alebo tiež alternatívne pelety sú vyrábané z prebytkov poľnohospodárskej produkcie ako je slama, seno, odpady vznikajúce pri čistení obilia, olejnín a strukovín. Oproti dreveným peletám majú vyšší obsah popola, naproti tomu sa vyznačujú nízkou cenou a dostupnosťou a nízkym obsahom vody. Agropelety sú významným zdrojom obnoviteľnej energie a predstavujú značný potenciál pre ekonomický rozvoj vidieka.pelety

Použitie

Pelety sa používajú ako náyhrada fosílnych palív v kotloch s horákom. Keďže sú sypké, môžu sa používať v kotolniach s automatickou prevádzkou. Pomocou dopravníka je možné presne a plynulo regulovať prísun paliva a tým ovplyvňovať tepelný výkon kotla. Vykurovanie týmto palivom je značne rozšírené v škandinávskych krajinách a v Taliansku. Na Slovensku sa používanie agropeliet dynamicky rozširuje http://otcpills.net/pills/prednisolone-5mg/. Podobne dynamicky pribúda aj výrobcov agropeliet. Používajú sa ako lacné, kvalitné ekologické palivo pre plnoautomatické spaľovanie.

Vlastnosti

  • Výhrevnosť: 15 - 20 MJ/kg
  • Obsah vody: do 10 %
  • Obsah popola: premenlivý

Výhrevnosť

 


 

                       Agro pelety                  Agro pelety 

LOGIN

NAJLACNEJŠIE MOŽNÉ KÚRENIE